poniedziałek,
15 lipca 2019


imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Szkoły Podstawowe i Gimnazja

Rodzice w Gdyni Zachód maja do wyboru kilka szkół podstawowych i gimnazjów

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 93 obejmuje Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej oraz Przedszkole nr 53. Szkoła W 2015 roku przeszła gruntowny remont i rozbudowę obiektu. Oprócz standardowego programu nauczania oferuje dzieciom zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą oraz popołudniowe zajęcia, podczas których uczniowie mogą odrobić swoje prace domowe. Na terenie szkoły działają również liczne koła zainteresowań. 
http://sp37.gdynia.pl/

Zespół Szkół nr 15 w Gdyni
W jej skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 48 i Gimnazjum nr 20. Mieści się przy ul. Jowisza 60. Szkoła organiuzje między innymi muzyczne spotkania, program "Otwarta szkoła" . Przy szkole działa UKS Chwarzno. 
Szkoła Podstawowa nr 48 w maju 2008 podczas ogólnopolskiego sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej uzyskała jeden z najlepszych wyników na terenie Gdyni.
http://www.zs14gdynia.pl/
http://zs15gdy.webd.pl/

Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Wiczlińskiej 33, która jest jedyną w Trójmieście placówką prowadzącą zajęcia tylko w nauczaniu początkowym. Szkoła posiada trzy grupy "0", cztery klasy I, trzy klasy II i trzy klasy III. Placówka organizuje liczne festyny, konkursy plastyczne i sportowe. Szkoła ma też do dyspozycji ofertę zajęć pozalekcyjnych.
http://www.sp45gdynia.nstrefa.pl/

Szkoła Podstawowa nr 47, przy ul. Nagietkowej 73 wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 14. Szkoła proponuje nowoczesne metody i formy nauczania (Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona oraz elementy dramy i eksperymentu przyrodniczego). Szkoła oferuje rodzicom czynnym zawodowo całodzienne oddziały przedszkolne, gdzie dzieci moga przebywać od 7.00 do 17.00.
http://nz_sp47gdynia.fm.interia.pl/

Zespół Szkół w Bojanie
przy ul., Wybickiego 38. W skład zespołu wchdozą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Roberta Schumana. Szkoła oferuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.
http://www.zsbojano.pl/

Nowe, publiczne gimnazjum przy ul. Wiczlińskiej z kompleksem sportowym w 2018 roku.


dodaj opinię »